MOBILNA WYPOŻYCZALNIA SUP

Active SUP Zbąszyń / SUP EVENTS / Spływy SUP / tel. 693 822 088

ACTIVE SUP

Cześć,  tu Wiktor i Martin!

Prowadzimy wypożyczalnię, która powstała z pasji pływania na deskach SUP oraz chęci dzielenia się nią. Chcemy promować, nauczać i pokazywać jak spędzać SUPer czas!

Mieszkamy w Zbąszyniu nad pięknym jeziorem Błędno, które łączy się z rzeką Obrą. Daje nam to możliwość organizowania rozmaitych spływów dostosowanych do potrzeb każdej grupy.

Uwaga! Działamy mobilnie! Aby zarezerwować deski prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia godziny i liczby desek. Na wskazany moment podrzucamy deski na plaże.

Gwarantujemy niezapomniane wyprawy oraz relaks na łonie natury!

Zapraszamy do Active SUP!
Wiktor Napierała, Martin Mataczyna

Cennik

W jakim celu SUP?

 • EVENTY FIRMOWE
 • WYJAZDY INTEGRACYJNE
 • REKREACJA I INTEGRACJA
 • SUP TEAM BUILDING
 • KAWALERSKIE/PANIEŃSKIE
 • SPŁYWY ZOORGANIZOWANE
 • REKREACJA RODZINNA

 

Dla kogo?

 • FIRMY
 • HOTELE
 • ORGANIZATORZY TURYSTYKI
 • FIRMY EVENTOWE
 • OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
 • SZKOŁY
 • GRUPY ZOORGANIZOWANE

Co oferujemy?

 • SUP Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM
 • SZKOLENIA SUP
 • DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU
 • SPŁYWY ATRAKCYJNYMI SZLAKAMI
 • ZDJĘCIA, FILM Z SUP EVENTU
MOŻE FILM Z TWOICH
SUP WYPRAW?

Oferujmy relacje filmowe i zdjęciowe, by na dłużej uchwycić klimat SUPer eventu. Ujęcia z drona i kamery GoPro najlepiej pokażą charakter i energię każdego teamu. To doskonałe podsumowanie wyjazdów integracyjnych w każdej firmie, a także atrakcyjna pamiątka „wypraw kawalerskich”, spływów ze znajomymi czy wielkiej rodzinnej przygody.

alt
Regulamin wypożyczalni
BEZEPIECZEŃSTWO W PIGUŁCE
PYTANIA? (FAQ)

Cennik

Cena wynajmu 1 deski:
1 h/30 zł
Deska dla dwóch osób: 1h /50zl
1 doba/110 zł

Szkolenie:
Pływanie instruktażowe 1h/150 zł + wynajem deski/30zł

Dowóz:
Cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i liczby desek

W ofercie również
VOUCHERY podarunkowe

Cennik eventowy

Ceny uwzględniają: szkolenie SUP, logistykę, opiekę instruktorską i sprzętową.

W przypadku wynajmów eventowych zapraszamy do kontaktu i indywidualnej wyceny
na podstawie szczegółowych informacji.

Tymczasem u nas

Kontakt

Adres

ACTIVE SUP
ul. Mostowa 17
64-360 Zbąszyń
NIP: 7881874598

Regulamin wypożyczalni

POBIERZ

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ACTIVE SUP

 1. Wypożyczany sprzęt wodny jest własnością wypożyczalni Active SUP (marka) należącego do Creativic Wiktor Napierała,
  ul. Mostowa 17, NIP 7881874598
 2. Wypożyczany zestaw wodny składa się z: deski SUP z finami, wiosła, kamizelki ratunkowej, smyczy (leash).
 3. Wypożyczanie sprzętu wodnego przez Active SUP jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 4. Każdy Pożyczający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa osoby, które będą użytkować wypożyczony przez niego sprzęt.
 5. W celu wypożyczenia sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) w celu zweryfikowania danych pożyczającego. Możliwość wypożyczenia sprzętu jest tylko dla osób powyżej 15 roku życia.
 6. Każdy pożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność materialną za niego.
 7. Osoby indywidualne pożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu.
 8. Osoba wynajmująca sprzęt dla innych osób odpowiada za przekazanie zasad regulaminu, a w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 9. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Active SUP. Dokonanie rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który zostanie udostępniony pożyczającemu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki lub całej kwoty na poczet przyszłego świadczenia, której wartość ustalana jest indywidualnie.
 10. Pobrana zaliczka za rezerwację zamówionego sprzętu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji nie wcześniej niż na 2 dni przed datą wynajmu lub w dniu wynajmu i nie jest spowodowana  przyczyną leżącą po stronie Active SUP.
 11. Płatność może być realizowana gotówkowo lub za pomocą płatności elektronicznej na konto bankowe: ING Bank Śląski S.A,
  nr 61105015201000009715317872
 12. Active SUP może odmówić wypożyczenia sprzętu:
  a) ze względów bezpieczeństwa jeśli warunki pogodowe lub inne czynniki na czas wypożyczenia sprzętu będą zagrażające życiu lub zdrowiu pożyczających,
  b) osobom będącym pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających,
  c) osobom, co do których ma domniemanie niewiarygodności.
 13. Każdy pożyczający powinien umieć pływać lub posiadać kamizelkę ratunkową.
 14. Każdy Pożyczający ma obowiązek podczas używania sprzętu wodnego stosować nieprzerwanie otrzymaną kamizelkę ratunkową oraz smycz (leash), które są niezbędnymi środkami zachowania bezpieczeństwa.
 15. Osoby nieletnie mogą pływać na sprzęcie tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 16. W przypadku pływania z osobami nieletnimi zaleca się pływanie nie dalej niż 100m od linii brzegowej.
 17. W przypadku nagłego załamania pogody podczas użytkowania sprzętu należy bezzwłocznie powrócić do brzegu.
 18. Pozwala się na pływanie na sprzęcie właścicieli z psami, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i ewentualne wyrządzone szkody.
 19. Każdy Pożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w momencie wypożyczania. Jeżeli wypożyczany sprzęt będzie niekompletny, niesprawny lub uszkodzony, pożyczający jest zobowiązany poinformować o tym Active SUP w momencie wydawania sprzętu. Brak zgłoszenia zastrzeżeń Active SUP co do stanu sprzętu w momencie wypożyczenia uznaje się jako akceptację należytego stanu sprzętu.
 20. Po podpisaniu Regulaminu Wypożyczenia sprzętu oraz jego użyciu, wszelkie usterki nie zgłoszone przy wypożyczeniu sprzętu,
  a zauważone przez Active SUP w momencie jego zwracania, obciążają odpowiedzialnością Pożyczającego w momencie zwrotu sprzętu.
 21. Zwrot sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie przy obecności przedstawiciela Active SUP.
 22. Za sprzęt niezwrócony w terminie Active SUP pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 23. Active SUP zastrzega prawo do indywidualnych ustaleń cenowych dowozu sprzętu dla Pożyczającego wynikających z odległości miejsca dostarczenia.
 24. W przypadku spływu organizowanego przez firmę Active SUP pełną odpowiedzialność za siebie oraz za używany sprzęt ponosi uczestnik spływu, akceptując niniejszy Regulamin.
 25. Active SUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas używania wypożyczonego sprzętu, podczas uczestnictwa w spływie, ani w żadnej innej sytuacji, a w szczególności za szkody, jakich użytkownicy korzystający z usług lub sprzętu Active SUP  mogliby dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 26. Active SUP nie ponosi  odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób pożyczających sprzęt, biorących udział w szkoleniu, spływie i każdej innej aktywności proponowanej przez Active SUP.
 27. Active SUP nie ponosi odpowiedzialności za straty, zguby, dewastację lub kradzieże, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie przedmioty, a w szczególności szkody wywołane siłami natury.
 28. Active SUP nie gwarantuje 100% skuteczności pobieranych bezpłatnie wodoszczelnych etui do telefonów. Użycie ich odbywa się wg własnego uznania i na własną odpowiedzialność.
 29. Wszelkie wypożyczenia sprzętu przez zorganizowane grupy lub organizowane prywatnie w celu organizacji własnego spływu, którego nie organizuje Active SUP muszą być zaakceptowane przez Active SUP.
 30. Osoby naruszające regulamin Active SUP w trakcie szkolenia, spływu, wypożyczenia i każdej innej aktywności proponowanej przez Active SUP, będą zobowiązane do natychmiastowego zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia.
 31. Pożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Active SUP oraz służb do tego uprawnionych.
 32. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, pożyczający jest zobowiązany do zwrotu Active SUP jego równowartości wg ceny rynkowej danego sprzętu. W przypadku uszkodzeń naprawialnych pożyczający jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu ustalonej przez Active SUP. Wycena szkody uwzględnia wartość naprawy, którą ustali producent sprzętu oraz koszty transportu sprzętu związanego z naprawą.
 33. Pożyczający zezwala na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych, które realizowane
  są na potrzeby promocji Active SUP oraz materiałów realizowanych na potrzeby promocyjne Pożyczających.
 34. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Active SUP tj. Creativic Wiktor Napierała, ul Mostowa 17, NIP 7881874598.

 

Postanowienia dodatkowe dla organizatorów spływu

 1. Organizatorem spływu jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 2. Pod nazwą spływ rozumie się grupowe wydarzenie z wykorzystaniem sprzętu wodnego Active SUP.
 3. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Active SUP. Dokonanie rezerwacji sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który zostanie udostępniony pożyczającemu. Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia, której wartość ustalana jest indywidualnie.
 4. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 5. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody
  na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
 6. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa,
  a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 7. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 8. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na szkodę Active SUP lub innych podmiotów
 9. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

Kilka istotnych zasad

Bezpieczeństwo w pigułce

Zakładamy, że skoro decydujesz się na SUPA to umiesz pływać.
Mimo to prosimy o obowiązkowe używanie kamizelki oraz smyczy (leasha),
które otrzymasz z każdym wypożyczonym sprzętem.

 

NIE WYPOŻYCZAMY DESEK OSOBOM NIETRZEŹWYM.
PŁYWANIE NA SUPIE JEST ZBYT PIĘKNE BY ROBIĆ W TYM STANIE!

 

JEŚLI PRZED UŻYCIEM SUPA ZAUWAŻYSZ, ŻE SPRZĘT POSIADA JAKĄŚ USTERKĘ
ZGŁOŚ TO NAM NIEZWŁOCZNIE!

 

JEŚLI PŁYNIESZ Z DZIECKIEM ZALECAMY TRZYMANIE SIĘ
W ODLEGŁOŚCI maks. 100m od brzegu.

 

PO WYPOŻYCZENIU SPRZĘTU TO TY ODPOWIADASZ ZA BEZEPIECZEŃSTWO SWOJE
 I SWOICH BLISKICH. ODPOWIADASZ TEŻ ZA DESKI!

 

Jeśli widzimy, że warunki nie sprzyjają a Ty bardzo chcesz na SUP… Sory, musisz poczekać.
A jeśli już pływasz i załamie się pogoda natychmiast zawijasz do brzegu! ROZKAZ!

 

Wypożyczając sprzęt musisz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Aby wypożyczyć SUPa musisz mieć ukończone 15 wiosen.

 

JEŚLI POBIERZESZ OD NAS GRATISOWE WODOSZCZELNE ETUI DO TELEFONU,
PAMIĘTAJ, ŻE NIE MOŻEMY GWARANTOWAĆ JEGO 100% skuteczności.

 

 

JAKIEŚ PYTANIA?

SUP FAQ

1. Co to jest ten SUP?
Nazwa SUP pochodzi od Stand Up Paddle, co oznacza pływanie na desce z wiosłem w pozycji stojącej. Ta prosta filozofia daje możliwość przyjemnego poruszania się na każdym akwenie w zależności od doświadczenia.

 

2. Czy pływanie na SUPie jest trudne?
Oczywiście! Że nie! Każdy jest w stanie opanować sprawne poruszanie się na desce już po pierwszych kilkudziesięciu minutach. Niemniej, żeby przyspieszyć proces nauki zalecamy nasze szkolenie.

 

3. Czy szkolenie jest konieczne?
Nie jest ale my polecamy. Sami zaczynaliśmy na własną rękę. Też fajnie, ale do wiedzy i techniki jakie dostaje się na szkoleniu my dochodziliśmy przez cały sezon. Szkoda czasu.

 

4. Czy jestem bezpieczny?
Możesz być spokojny o swoje bezpieczeństwo jeśli zastosujesz się do naszego regulaminu. Wypożyczając deskę otrzymujesz kamizelkę oraz smycz. Ich zastosowanie da Ci pewność, że w razie upadku nie zaczniesz się topić, a twój SUP będzie zawsze blisko ciebie.

 

5. Jak się ubrać na SUP?
Zapewniamy, że podstawowym ubiorem o który zadbamy będzie kamizelka ratunkowa. Jeśli pływasz latem, to sprawa jest prosta: szorty kąpielowe, strój kąpielowy (wtedy to nawet chcemy wpadać do wody😉). Jeśli pływasz w słoneczne dni zalecamy okrycie ochronne głowy oraz kremy przeciwsłoneczne z filtrem. W pochmurne, bardziej wietrzne dni warto mieć z sobą dodatkowe okrycie np. T-shirt, lekka bluza. W przypadku spływów rzeką zalecamy pływanie w obuwiu do wody – dno bywa różnorodne, a czasem – gdy jest płytko – trzeba przenieść deskę.
Pływanie zimą, jesienią i wczesną wiosną to inna bajka. Tutaj potrzebujesz bardziej fachowej garderoby: kombinezon piankowy (3mm), buty neoprenowe oraz rękawice neoprenowe, czapka, a nawet dodatkowa kurtka na ochronę przed wiatrem.

 

6. Co powinienem zabrać ze sobą na SUP?
Oprócz kamizelki i leasha, to co niezbędne! Warto zabrać wodę, odzież wierzchnią, okrycie głowy, etui wodoszczelne na telefon (u nas gratis). Jeśli wybierasz się w dalszą trasę to zalecamy woda i jakąś energetyczną przekąskę. Wszystko to można spakować w wodoszczelny worek który bez problemu zamieścisz na SUP!

 

7. Czy jest limit wiekowy?
Nie ma! Posiadamy deski które śmiało zabiorą na pokład dziecko i jednego dorosłego. Oczywiście dzieci pozostają pod opieką swoich opiekunów. Deskę można wypożyczyć już od 15 roku życia.

 

8. Czy jest jakiś limit wagowy?
Owszem. Deska o największej wyporności, którą posiadamy w naszej flocie może unieść 130 kg. Nieco mniejsze deski są do 100 kg.

 

9. Gdzie nas znajdziecie?
Stacjonujemy w Zbąszyniu. Mamy tu niemałe jezioro Błędno oraz rzekę Obrę. Jest co robić, jest gdzie pływać. Oferujemy też dowóz i odbiór sprzętu w przypadku zorganizowanych grup eventowych. Najszybciej zlokalizujecie nas telefonicznie.

 

10. Jaka jest forma płatności?
Gotówka lub przelew.
nr konta: 61105015201000009715317872

 

11. Czym różni się cennik eventowy od podstawowego?
Cennik eventowy dotyczy grup zorganizowanych z którymi zawieramy umowę. Ceny tych wynajmów są inne ponieważ wiążą się z dodatkową logistyką oraz wliczonym szkoleniem i opieką sprzętową. Cennik podstawowy to jakby zwykła wypożyczalnia, do której każdy może przyjść i wynająć deskę 🙂

 

12. Jestem w ciąży, czy mogę pływać?
SUP zdrowiu sprzyja! Prosimy jednak byś dla pewności zawsze skonsultowała to z lekarzem.

 

13. Czy są jakiś przeciwwskazania zdrowotne?
Nasze doświadczenia są jednoznaczne: SUP poprawia kondycje, zdrowie fizyczne i psychiczne. Pamiętaj, że to nasza opinia. Jeśli posiadasz schorzenia, urazy lub choroby, które wiążą się ograniczeniami wysiłku fizycznego skonsultuj z lekarzem tę formę aktywności.

 

14. Czy mogę pływać z psem?
Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy postawili tu zakaz. Pamiętaj jednak, że deski są pompowane i istnieje nikłe ryzyko przegryzienie czy przebicia pazurem lub ewentualne uszkodzenie piankowej powierzchni. Wówczas właściciel zwierzaka musi pokryć poniesione koszty. Sorki.

 

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem strony jest:
Creativic Wiktor Napierała
ul. Mostowa 17
64-360 Zbąszyń
NIP 7881874598

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami,
wysyłając wiadomość na adres wiktor.napierala@gmail.com

 

Najważniejsze informacje
Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony oraz jej poszczególnych funkcji takich jak wiadomości e-mail.
 2. Pośród danych osobowych, które przetwarzamy, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, firma, numer NIP, adres IP.
 3. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.  
 4. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.
 6. Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.
 7. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 8. Śledzimy i analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej w celach statystycznych oraz optymalizacji naszej strony.
 9. Korzystając z dostępnych w tym zakresie narzędzi, dostosowujemy w sposób automatyczny zawartość strony do Twoich indywidualnych zainteresowań, potrzeb, preferencji i działań podejmowanych w ramach naszej strony w przeszłości.
 10. Wykorzystujemy narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno własne, jak i pliki cookies podmiotów trzecich. W ramach tych narzędzi nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. Są to różnego rodzaju narzędzia analityczne, marketingowe, społecznościowe i komunikacyjne. Część z tych narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem specjalnych skryptów śledzących.
 11. Bierzemy udział w programach afiliacyjnych oraz wyświetlamy reklamy w ramach sieci partnerskich, co jest sposobem monetyzacji treści przez nas publikowanych i wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies zarządców sieci afiliacyjnych oraz programów partnerskich.
 12. Dajemy Ci możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Możesz w ten sposób włączać i wyłączać poszczególne narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.
 13. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (
 14. Możesz również zarządzać ustawieniami reklamy behawioralnej, przechodząc do strony http://www.youronlinechoices.com/.
 15. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 16. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania się z dalej idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Creativic Wiktor Napierała
ul. Mostowa 17
64-360 Zbąszyń
NIP 7881874598

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 8. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 9. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres wiktor.napierala@gmail.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 11. Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

1. Hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
2. Dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
3. Dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Twoje dane osobowe,
4. Dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Twoje dane osobowe,
5. Firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu doręczenia do Ciebie przesyłki,
6. Biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
7. Kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
8. Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
9. Podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
10. Pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

 

Kontakt

 1. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 4. W przypadku zawierania umowy najmu lub rezerwacji sprzętu w korzystamy z minimum informacji potrzebnych do pełnego zawarcia umowy lub dokonania rezerwacji tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, Dane firmowe w tym NIP.

 

Zawarcie umowy najmu lub rezerwacja

 1. Dane potrzebne do zawarcia umowy lub rezerwacji są wykorzystywane tylko w tym celu i nie służą do celów marketingowych.
 2. W przypadku płatności elektronicznej Twoje dane są przetwarzane przez zewnętrzne platformy banku.
 3. Nasze konto bankowe obsługuje ING Bank Śląski S.A. (więcej na: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych)

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 5. Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.
 6. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.
 7. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies.
 8. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 9. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
 10. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Cookies własne

 1. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.